Cercle Cartòfil de Catalunya

Fes-te soci!!!

Els AVANTATGES de fer-se membre del Cercle Cartòfil de Catalunya:

- Dret d'adquirir les postals que edita el Cercle en edició numerada
i exclusiva per als membres.
- Rebre, de forma gratuïta, le revistes i suplements del Cercle.
- Intercanviar postals entre els membres: ens trobem el primer i tercer dilluns de mes no festiu de 19,00 a 20,00 h.
a l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda 6 de Barcelona.
- Accés a informació via internet i comunicació entre els membres.
- Participació en trobades d'intercanvi entre col·leccionistes.
- Informació de fires nacionals i internacional de targetes postals.
- Accés a la biblioteca del Cercle.
- Consultar i ser assessorat sobre qüestions relatives a la cartofília.

INSCRIPCIÓ* al Cercle CArtòfil de Catalunya.

Per a fer la inscripció, si us plau, envïi un email a info@cerclecartofilcatalunya.com, amb les següents dades:

Cognoms, nom:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
País:
Telèfon:
e-mail:
D.N.I.:

Pagament per domiciliació bancària.
Quota d'inscripció: 12 Euros - Quota anual: 42 Euros

Nom del/la titular:

Número de compte corrent:


SUBSCRIPCIÓ ESPECIAL ENTITATS CULTURALS
, CLIC AQUÍ.

 

* En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Cercle Cartòfil de Catalunya l'informa que les dades personals contingudes en aquest document seran incorporades a un fitxer, del qual el responsable és el Cercle Cartòfil de Catalunya, amb la finalitat de prestar els serveis que li son propis. Tanmateix, l'informem de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en relació a les seves dades personals i al tractament d'aquestes dades, dirigint un escrit a l'apartat de Correus Núm. 591 - 08080 de Barcelona o bé a info@cerclecartofilcatalunya.com.

Cercle Cartòfil de Catalunya, des de 1980
www.cerclecartofilcatalunya.com | info@cerclecartofilcatalunya.com
Apt Correus 591 - 08080 Barcelona (Spain)