Catàleg de la Postal Antiga de Viladrau

HISTÒRIA


Les targetes postals foren creades l'any 1869 pel govern austro-hongarés. A Espanya apareixen vers el 1873, i les primeres de Viladrau són, justament, de començament del segle XX.

Les postals es classifiquen segons la seva edat. A les de la fi del segle XIX se les anomena pioneres, primitives o precursores. L'edat d'or de la targeta postal es correspón amb el període comprès entre 1900 i el final de la primera guerra mundial (1.914-1.918) i se les denomina antigues.

La postal semi-moderna arriba l'any 1975 i canvia a poc a poc el seu primitiu format de 9 x 14cm. al de 10,5 x 15 cm., a partir del qual comença el període modern. No obstant aixó, si no es correspón el temps amb el format, moltes vegades s'atribueix el format petit a la targeta postal antiga, com és l'objecte d'aquest catàleg, que fa referència a les postals entre 1901 i 1960, en que ja comença el nou format més gran.

En l'edat d'or de la tarjeta postal viladrauenca, s'han de citar CASA JUGUETES, J.CUNILL, L.ROISIN, THOMAS, TOLDRA, ZERKOWITZ a més d'algún altre no identificat.

Per poc que ens fixem, hem d'esmentar que en la targeta postal de Viladrau, trobem sempre una perfecta harmonia entre el poble i la muntanya del Montseny, ja que en qualsevol sèrie quasi sempre hi figuren ambdós.

Els autors s'han posat per ordre alfabètic, i dintre de cadascún, de la sèrie més antiga a la més moderna.

La data de l'any de cada sèrie, és el que ens consta va circular, podent ser abans la data de la seva emisió. Quan hi ha interrrogant (?) és perquè no ho coneixem, i podria variar, en funció d'aixó, la seva situació de pàgina en aquest catàleg.

Entre les postals de Viladrau o de l'entorn del seu Municipi, en les que es desconeix l'autor, s'han inclós a "EDICIÓN SIN REFERENCIA", en la qual part n'hi caben un bon nombre, figurant-hi només unes quantes.

Dedicatòria · Agraïments · Història · Signes convencionals · Postals · e-mail
Barcelona, Juliol 2000